News

Admin

Administrative procedures

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 2466/QĐ-BNN-VP về vệc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý […]

Read more

Admin

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Kính gửi: Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác trong thời gian qua. Trung tâm xin thông báo về việc thay […]

Read more

Ngô Chí Hiền

food safety, thủy sản xuất khẩu

Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”

Ngày 21/12/2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”. Chương trình này hệ thống hoá: 1.1. Các yêu cầu và hoạt động kiểm soát của cơ […]

Read more

Ngô Chí Hiền

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 08/3/2024 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 771/TĐC-HCHQ chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (chi tiết file đính kèm)

Read more

Admin

Tăng cường năng lực, tập huấn nội bộ công tác chứng nhận (Mẫu chứng thư và các Thủ tục mới)

Cuối tháng 8 năm 2023, Trung tâm Chất lượng vùng 4 đã tổ chức buổi tập huấn nội bộ giữa 2 phòng: Phòng Chất lượng và Phòng Hành chính – Tổng hợp về các nội dung Giám định, chứng thư giám định lô hàng xuất khẩu và các nội dung khác có liên quan. Tham […]

Read more

Recent Posts

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Read more

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Read more

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Read more