Trade Union Congress

Admin

23/03/2023

On March 16, 2023, the Region 4 Agro-Forestry-Fisheries Quality Center held the 10th Trade Union Congress, term 2023-2028. Attending were Mr. Nguyen An Loi, Chairman of the Trade Union of the bloc.

Electing a new Executive Committee

Leave a comment

Comment (0)
No comments yet

Recent Posts

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Read more

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Read more

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Read more