Trang chủ

01

Thông báo

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ATTP VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU

NAFIQPM 4

Xem tiếp

Thông báo

GIỚI THIỆU CON DẤU VÀ CHỮ KÝ CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 4

NAFIQPM 4

Xem chi tiết

Thông báo

THAY ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ

NAFIQPM 4

Xem chi tiết

Thông báo

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATTP VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU ĐỐI VỚI TÀU CÁ, CẢNG CÁ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp và Hiệp hội về tình trạng quản lý, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá và cảng cá của các địa phương, ảnh hưởng đến việc thu mua nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

Về vấn đề nêu trên, hiện các quy định của pháp luật đã đầy đủ và cụ thể:

- Điều 60, Luật Thủy sản 2017 quy định “Tàu cá không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được coi là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp” (tàu IUU).

- Điều 78, Luật Thủy sản 2017 quy định cảng cá phải đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022) quy định “tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên thuộc đối thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”;

-Thông tư 17/2018/TTBNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định “tàu cá có chiều dài dưới 15 mét thuộc đối tượng phải thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản an toàn”;

NAFIQPM 4

Xem chi tiết

Thông báo

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Ngày 08/3/2024 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 771/TĐC-HCHQ

Chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học

NAFIQPM 4

Xem chi tiết

Thông báo

NHẬN MẪU PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN GÂY DỊ ỨNG TRONG THỰC PHẨM

Trung tâm chất lượng vùng 4 đã triển khai phân tích định tính và định lượng thành phần gây dị ứng (Allergens) trong các loại mẫu thực phẩm, nước, mẫu vệ sinh công nghiệp (swab).

Các chỉ tiêu dị ứng đã triển khai phân tích bao gồm:

– Xác định (định tính và định lượng) thành phần dị ứng từ sữa động vật bằng kỹ thuật ELISA;

– Xác định (định tính và định lượng) thành phần dị ứng từ trứng bằng kỹ thuật ELISA;

– Xác định (định tính và định lượng) thành phần dị ứng gluten bằng kỹ thuật qPCR;

– Xác định (định tính và định lượng) thành phần dị ứng từ thực vật: đậu nành, mè, cần tây, mù tạt bằng kỹ thuật qPCR;

– Xác định (định tính và định lượng) thành phần dị ứng từ thủy sản: cá, giáp xác (tôm, cua, …), nhuyễn thể (thân mềm: mực, bạch tuộc…) bằng kỹ thuật qPCR.

+ Giới hạn phát hiện (LOD) cho mỗi thành phần trong khoảng từ 0.1 – 0.7mg/kg, tùy theo chỉ tiêu phân tích và loại nền mẫu. Các phương pháp phân tích định tính đều đã được công nhận ISO/IEC 17025:2017, ngoại trừ chỉ tiêu dị ứng từ nhuyễn thể (thân mềm: mực, bạch tuộc…)

+ Giới hạn định lượng các thành phần gây dị ứng (LOQ) từ 1-4mg/kg, tùy theo chỉ tiêu phân tích.

Quý khách hàng có yêu cầu phân tích vui lòng liên hệ với cổng thông tin của Trung tâm để biết thêm chi tiết.

NAFIQPM 4

Thông báo

Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”

NAFIQPM 4

Xem tiếp

Thông báo

THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN

Theo quyết định số 586/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có tiêu chuẩn TCVN 5603:2023

- Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm, thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5603:2008.

NAFIQPM 4

Xem tiếp

Chứng chỉ được công nhận

Giới thiệu

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 với nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn được phân công.

Cùng với Cục, các Trung tâm vùng bạn, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Chất lượng vùng 4 đã tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản theo phương thức quản lý quá trình trên các nguyên tắc của HACCP, đồng thời cung cấp các dịch vụ công theo yêu cầu:

+ Triển khai thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủy sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu đặc biệt là các thị trường EU.
+ Triển khai hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Triển khai các hoạt động đánh giá chứng nhận VIETGAP trong thuỷ sản, chăn nuôi, trồng trọt.
+ Triển khai các hoạt động kiểm nghiệm trên các nền mẫu được chỉ định.

Và thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng với tiêu chí “Trung tâm vùng cùng đồng hành với sự phát triển của Doanh nghiệp”.

Tìm hiểu thêm

Thẩm định và giám định

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Adipiscing urna curabitur facilisis tristique.

Tìm hiểu thêm
01

Hóa học

Phân tích các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của thị trường nhập khẩu và yêu cầu của khách hàng.

02

Sinh học

Phân tích các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của thị trường nhập khẩu và yêu cầu của khách hàng.

Kiểm nghiệm

Phân tích các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của thị trường nhập khẩu và yêu cầu của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Chứng nhận sự phù hợp

Dịch vụ chứng nhận sự phù hợp an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Đây là một quá trình đánh giá kỹ lưỡng về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được thiết lập bởi các cơ quan quốc tế hoặc quốc gia nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

  • HACCP
  • ISO 22000
Tìm hiểu thêm
NAFIQPM 4

Tập huấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Adipiscing urna curabitur facilisis tristique.

Tập huấn khác

Kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm

Hướng dẫn kỹ thuật

Kiến thức ATTP

Tìm hiểu thêm
01.

Kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.

02.

Giảng viên, chuyên gia tập huấn, hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực tập huấn, hướng dẫn.

03.

Kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.

04.

Training techniques, instructions are consistent, professional and always up to date.

Dữ liệu văn bản

  • Quy định thị trường
  • Văn bản
Tìm hiểu thêm

Tin tức

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 2466/QĐ-BNN-VP về vệc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý […]

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Kính gửi: Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác trong thời gian qua. Trung tâm xin thông báo về việc thay […]

Xem thêm

Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”

Ngày 21/12/2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”. Chương trình này hệ thống hoá: 1.1. Các yêu cầu và hoạt động kiểm soát của cơ […]

Xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 08/3/2024 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 771/TĐC-HCHQ chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (chi tiết file đính kèm)

Xem thêm

Nhận mẫu phân tích các thành phần gây dị ứng trong thực phẩm

Trung tâm chất lượng vùng 4 đã triển khai phân tích định tính và định lượng thành phần gây dị ứng (Allergens) trong các loại mẫu thực phẩm, nước, mẫu vệ sinh công nghiệp (swab). Các chỉ tiêu dị ứng đã triển khai phân tích bao gồm: – Xác định (định tính và định lượng) […]

Xem thêm

Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Ngày 14/01/2016 Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ra quyết định về việc Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Tải về

Xem thêm

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL về việc Công bố thủ tục hành chính

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Tải về

Xem thêm
Tìm hiểu thêm

Liên lạc

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau, chúng tôi s4 liên hệ trong thời gian sớm nhất.