Thủ tục hành chính

Admin

Thủ tục hành chính

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 2466/QĐ-BNN-VP về vệc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý […]

Đọc thêm

Admin

Thủ tục hành chính, thủy sản xuất khẩu

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về các vấn đề hành chính và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. (QĐ 356/QĐ-QLCL)

Ban hành Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chánh và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tải về

Đọc thêm

Admin

Thủ tục hành chính, thủy sản xuất khẩu

Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Ngày 14/01/2016 Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ra quyết định về việc Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Tải về

Đọc thêm

Admin

Thủ tục hành chính, thủy sản xuất khẩu

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính kiểm tra chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 19/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc ban hành quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an […]

Đọc thêm

Admin

dịch vụ công

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL về việc Công bố thủ tục hành chính

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Tải về

Đọc thêm

Admin

dịch vụ công, Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm vùng 4

Thực hiện Công văn số 1073/QLCL-TTPC ngày 28/6/2017 của Cục Quản lý Chất lương nông lâm sản và thủy sản về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 xin thông báo […]

Đọc thêm
  • 1
  • 2

Những bài viết gần đây

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Đọc thêm

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Đọc thêm