Tập huấn Hướng dẫn kỹ thuật

Lĩnh vực tập huấn

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 có đội ngũ giảng viên, chuyên gia có trình độ, năng lực và tay nghề cao, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cung cấp dịch vụ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm như:

Xây dựng và áp dụng Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong nhà máy chế biến nông thủy sản, kiến thức ATTP cho người tham gia sản xuất thực phẩm, nhận thức HACCP, ISO 22000,…

Đăng ký tập huấn

Lĩnh vực tập huấn

Thiết kế bố trí nhà máy chế biến.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Vitae in porttitor vivamus scelerisque sed non ultricies in tortor. Fusce sed sem ac purus mattis viverra est porta. Quis ut dapibus massa lacinia viverra sapien integer etiam.

Đăng ký tập huấn

Tư vấn bố trí mặt bằng PTN đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Vitae in porttitor vivamus scelerisque sed non ultricies in tortor. Fusce sed sem ac purus mattis viverra est porta. Quis ut dapibus massa lacinia viverra sapien integer etiam.

Đăng ký tập huấn

Tư vấn bố trí mặt bằng PTN đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Vitae in porttitor vivamus scelerisque sed non ultricies in tortor. Fusce sed sem ac purus mattis viverra est porta. Quis ut dapibus massa lacinia viverra sapien integer etiam.

Đăng ký tập huấn

Tập huấn sử dụng Hệ thống TRACESNT

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 triển khai tập huấn về Hệ thống TRACESNT - Hệ thống chứng nhận và cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu EU tại các Doanh nghiệp có nhu cầu

Chi tiết