Dữ liệu văn bản

Tổng số bản ghi tìm thấy: 155
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 26/04/2024
02 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ KH&ĐT 15/02/2024
03 24/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Chính Phủ 27/02/2024
04 17/2019/QĐ-TTg Lựa chọn nhà thầu đặc biệt về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu Thủ tướng 08/04/2019
05 22/2023/QH15 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 Quốc Hội 23/06/2023
06 1150/BVTV-KD Quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 04/05/2022
07 2147/TY-TS Đăng ký nhu cầu tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Cục Thú y 27/12/2021
08 1726/QLCL-CL1 Hướng dẫn thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 24/12/2021
09 2127/TY-TS Lấy mẫu sét nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Thú y 23/12/2021
10 6747/BNN-QLCL Thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/10/2021
11 1173/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 09/09/2021
12 948/QLCL-CL2 Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối da Mycotoxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/05/2019
13 614/QLCL-CL2 Indonesia công nhận Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 08/04/2019
14 CĐ260/JKT/2016 Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 28/07/2016
15 748/QLCL-CL2 Thời hạn công nhận Phòng kiểm nghiệm và thủ tục xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc TV sang Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/04/2016
16 477/QLCL-CL2 Indonesia công nhận Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/03/2016