Năng lực phân tích

NAFIQPM Center4 cung cấp dịch vụ thử nghiệm các chỉ tiêu sinh học bằng các kỹ thuật phân tích hiện đại, chính xác, thời gian trả kết quả nhanh nhằm kiểm tra, kiểm soát các tác nhân sinh học có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người, thiệt hại trong quá trình sản xuất.

Giúp khách hàng an tâm với sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng sống của cộng đồng

Các chỉ tiêu/nền mẫu đặc biệt

+ Các chỉ tiêu vi sinh trên nền mẫu thực phẩm
+ Các chỉ tiêu vi sinh trên nền mẫu nước
+ Các chỉ tiêu xác định dịch bệnh trên thủy sản
+ Xác định sản phẩm biến đổi gene (GMO)

Các chỉ tiêu/nền mẫu đặc biệt

+ Xác thực thực phẩm có nguồn gốc động vật
+ Các chỉ tiêu kiểm tra VSCN (bề mặt tiếp xúc trong dây chuyền chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, nhà trẻ, trường học, khu vui chơi trẻ em...)
+ Xác định các chất gây dị ứng trong thực phẩm
+ Các chỉ tiêu tảo sinh độc tố tại các vùng nuôi trồng thủy hải sản.

Năng lực con người

Năng lực con người

  • Nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước bởi các tổ chức uy tín: Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, …

Tổ chức đào tạo trong và ngoài nước

  • Nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước bởi các tổ chức uy tín: Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, …

Năng lực thiết bị

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Venenatis ultricies velit viverra pharetra fringilla fusce ipsum. Malesuada donec in proin orci dapibus nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 4
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 5
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 6
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 7
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 8
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 9
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisl nisi morbi massa arcu feugiat ut vel tortor tincidunt. Cursus sed eu sodales porttitor morbi. Eu neque feugiat urna venenatis quisque vitae eu quam quis.