Tập huấn HACCP

NAFIQPM Center 4 cung cấp dịch vụ tập huấn xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản.

Sau khóa học, cán bộ tham gia sẽ có đủ khả năng thiết lập, duy trì, vận hành hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn trong sản xuất thực phẩm thủy sản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan thẩm quyền Việt Nam, nước nhập khẩu.

Đăng ký tập huấn

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

NAFIQPM Center 4 cung cấp dịch vụ tập huấn tại nhà máy hoặc tại địa điểm thích hợp khác do khách hàng lựa chọn cho các nhân viên sản xuất. Sau khóa học nhân viên sản xuất sẽ nắm bắt được các kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng, uy tín của sản phẩm.

Đăng ký tập huấn

Tập huấn Nhận thức và ĐGNB ISO

Để hiểu rõ các yêu cầu tiêu của tiêu chuẩn ISO nhằm phục vụ cho hoạt động triển khai thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý theo ISO, NAFIQPM Center 4 cung cấp dịch vụ tập huấn nhận thức ISO 9001, ISO 22000 (phiên bản mới nhất) cho đội ngũ quản lý chất lượng của các cơ sở chế biến thực phẩm.

Kết thúc khóa tập huấn, nhân viên quản lý chất lượng có thể xây dựng chương trình quản lý, vận hành, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống; đăng ký để được chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn ISO quốc tế.

Đăng ký tập huấn

Hướng dẫn kỹ thuật

Tập huấn kỹ thuật thiết kế nhà máy chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đăng ký tập huấn

Tập huấn phân tích kỹ năng kiểm nghiệm

Phân tích hóa học - Kỹ thuật phân tích hóa học cơ bản - Kỹ thuật phân tích Elisa - Kỹ thuật phân tích sắc ký - Kỹ thuật phân tích độc tố sinh học biển bằng phương pháp sinh hóa trên chuột (mouse bioassay) - Kỹ thuật phân tích kim loại nặng bằng ICP-MS - Kỹ thuật phê duyệt phương pháp phân tích và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hóa học - Kỹ thuật liên quan đến lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích Hóa học.

Phân tích vi sinh và sinh học phân tử - Kỹ thuật phân tích vi sinh bằng nuôi cấy, kỹ thuật PCR, realtime PCR - Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu vệ sinh công nghiệp - Kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh - Kỹ thuật xử lý mẫu cho phân tích hóa học, vi sinh, sinh học phân tử… - Kỹ thuật phòng thử nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 như: Phê duyệt phương pháp thử; ước lượng độ không đảm bảo đo; đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm; kiểm soát thiết bị; kiểm soát tiện nghi môi trường. - Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 cho phòng thử nghiệm.

Liên hệ ngay

Tập huấn nội bô

Tập huấn nội bộ kỹ năng nhận mẫu và xác định chỉ tiêu phân tích - Ngày 09/09/2023 vừa qua, Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 đã tổ chức buổi tập huấn nội bộ với các nội dung về nhận mẫu và chuyên môn nghiệp vụ kiểm nghiệm, phân tích cho các cán bộ nhân viên của các phòng chuyên môn. Xuất phát từ nhu cầu và đề nghị tăng cường năng lực, hiểu biết chuyên môn về công tác nhận mẫu, Phòng HC-TH đã có đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm để tổ chức lớp đào tạo nội bộ với những nội dung thiết thực và hữu ích.

- Buổi tập huấn diễn ra trong một ngày với nhiều nội dung phong phú từ phương pháp nhận mẫu, đến các yêu cầu điều kiện bảo quản mẫu, phương pháp và thời gian phân tích đối với từng chỉ tiêu, loại hình mẫu. Giảng viên là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm đến từ Phòng Chất lượng và 2 phòng Kiểm nghiệm Sinh học và Kiểm nghiệm Hóa học. Tham dự có Giám đốc Khúc Tuấn Anh, các Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của các phòng chuyên môn.

- Thời lượng chương trình bị kéo dài so với kế hoạch do học viên tham gia vẫn rất nhiệt tình và sôi nổi có nhiều câu hỏi với từng phần bài giảng nhằm hiểu và tiếp thu tốt các nội dung được tập huấn. Các học viên cũng đã đưa ra các ví dụ, tình huống cụ thể trong công việc để trao đổi về phân định nền mẫu cũng như về các phương pháp kiểm nghiệm/ phân tích phù hợp. Nội dung bài giảng được thiết kế không quá chuyên sâu nhưng đủ để cán bộ nhân viên có được những hiểu biết căn bản và nắm rõ các yêu cầu, điều kiện cần có trong công tác nhận mẫu, các phương pháp và các chỉ tiêu phân tích đặc thù.

- Cán bộ nhận viên công tác Nhận mẫu - Phòng HCTH đều là những thanh niên trẻ và là Đoàn viên của Đoàn TN Trung tâm, rất nhiệt huyết với công việc. Thông qua các buổi tập huấn và đào tạo nội bộ do Trung tâm tổ chức, thật sự các bạn trẻ cảm nhận rất có ích, giúp bản thân hiểu rõ công việc về chuyên môn kỹ thuật kiểm nghiệm phân tích nói chung, những thách thức và yêu cầu nghiêm ngặt trong nghiệp vụ nhận mẫu nói riêng cũng như cần phải nâng cao trình độ về an toàn thực phẩm cho tất các bộ phận/phòng chuyên môn khi thực hiện công tác liên quan và tiếp xúc, làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Luôn mong muốn và hy vọng trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn, đào tào nội bộ như này để cán bộ nhân viên và đội ngũ cán bộ trẻ là các Đoàn viên Thanh niên có thể trao dồi, học hỏi thêm nhiều kiến thức từ đó trở nên tự tin hơn trong công tác nhận mẫu nói riêng và công việc chuyên môn nói chung, để tạo nên một nền móng vững chắc để phát triển Trung tâm Chất lượng vùng 4 ngày càng lớn mạnh

Các khóa tập huấn đã thực hiện