Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm và Sức Khỏe Của Bạn

Kim loại, một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có thể tồn tại cả trong thực phẩm, trong đó một số loại có lợi cho sức khỏe và một số có thể gây hại. Sự hiện diện của kim loại trong môi trường tự nhiên, bao gồm không khí, nước và đất, cũng như các hợp chất kim loại và phi kim tạo thành một nhóm được gọi là kim loại. Mức độ tồn tại của kim loại nặng trong thực phẩm và sản phẩm thuỷ sản có thể biến đổi do nhiều yếu tố, như điều kiện trồng trọt, quá trình sản xuất, và tình trạng môi trường.

Nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng

Những nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng bao gồm các kim loại nặng tồn tại trong tự nhiên, chất thải khai thác, rò rỉ nước từ bãi rác, nước thải đô thị và nước thải từ các ngành công nghiệp.
Những vấn đề này có thể dẫn đến sự tích tụ của kim loại nặng trong môi trường và cuối cùng nó có thể nhiễm vào thực phẩm và nước uống của chúng ta.

Tác hại của kim loại nặng đối với sức khỏe

Khi bị nhiễm độc kim loại nặng, tác hại của chúng đối với sức khỏe con người là vô cùng trầm trọng và nguy hiểm. Trong thực tế, có rất nhiều loại kim loại nặng khác nhau như sắt (Fe), đồng (Cu), kẽm (Zn),... và chúng hoàn toàn an toàn khi ở hàm lượng cho phép. Thậm chí, một số kim loại nặng có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể con người. Tuy nhiên, khi hàm lượng của chúng vượt quá mức độ cho phép trong cơ thể.

Quy định về kiểm soát kim loại để đảm bảo an toàn thực phẩm

Liên minh châu Âu (EU)

• Quy định (EC) số 1881/2006: Quy định mức giới hạn tối đa đối với một số chất gây ô nhiễm trong thực phẩm như kim loại nặng, chì, cadmium, thủy ngân, …
• Quy định (EU) 1323/2021: Sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006 liên quan đến mức tối đa của cadmium trong một số thực phẩm.

Quy định về kiểm soát kim loại để đảm bảo an toàn thực phẩm

Các qui chuẩn của Việt Nam

• QCVN 8-2:2011/BYT: Quy định giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
• QCVN 01-1:2018/BYT: Quy định về Nước Sạch Sử Dụng Cho Mục Đích Sinh Hoạt - đảm bảo rằng nước đã qua xử lý đáp ứng yêu cầu cho việc ăn uống và vệ sinh con người.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát hàm lượng kim loại, Trung tâm Vùng 4 đã trang bị các thiết bị hiện đại

Hệ thống của chúng tôi bao gồm

  • Hệ thống quang phổ phát xạ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)
  • Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử ghép cặp cảm ứng cao tần (ICP-OES)
  • Điều này cho phép chúng tôi phân tích chính xác hàm lượng kim loại trong nhiều nền mẫu khác nhau, từ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước uống đến nước sinh hoạt và nước dùng trong sản xuất, nước nuôi trồng thuỷ sản…