chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngô Chí Hiền

an toàn thực phẩm, thủy sản xuất khẩu

Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”

Ngày 21/12/2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”. Chương trình này hệ thống hoá: 1.1. Các yêu cầu và hoạt động kiểm soát của cơ […]

Đọc thêm

Ngô Chí Hiền

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 08/3/2024 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 771/TĐC-HCHQ chứng nhận Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (chi tiết file đính kèm)

Đọc thêm

Admin

an toàn thực phẩm, thủy sản xuất khẩu

Nhận mẫu phân tích các thành phần gây dị ứng trong thực phẩm

Trung tâm chất lượng vùng 4 đã triển khai phân tích định tính và định lượng thành phần gây dị ứng (Allergens) trong các loại mẫu thực phẩm, nước, mẫu vệ sinh công nghiệp (swab). Các chỉ tiêu dị ứng đã triển khai phân tích bao gồm: – Xác định (định tính và định lượng) […]

Đọc thêm

Những bài viết gần đây

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Đọc thêm

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Đọc thêm