Quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia

Admin

24/08/2023

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được Thông báo của Cơ quan Kiểm dịch thực vật (KDTV) Indonesia về quy định mới đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia có hiệu lực từ ngày 10/5/2022 (Thông báo kèm theo). Để xuất khẩu nông sản sang Indonesia thuận lợi, không bị gián đoạn, Cục yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu biết các nội
dung sau:

Kể từ ngày 10/5/2022, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Indonesia bắt buộc phải cập nhập các thông tin cho Cơ quan KDTV Indonesia trước khi lô hàng đến cửa khẩu nhập thông qua hệ thống Thông báo trước (Prior Notice). Nội dung cần cập nhập qua hệ thống gồm:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu;

– Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu;

– Tên của Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã đăng ký;

– Số của Giấy chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis) hoặc Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate).

Để cập nhập các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan KDTV Indoneisa, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại diện doanh nghiệp truy cập vào hệ thống Thông báo trước theo link:  http://karantina.pertania.go.id/, vào mục Layanan Publik (Public Service), tìm Prior Notice (PSAT) hoặc truy cập trực tiếp vào link sau: http://notice.karantina.pertania.go.id/.

Vậy, Cục đề nghị các Chi cục thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện theo yêu cầu của Indonesia. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết./.

Để lại bình luận

Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào

Những bài viết gần đây

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Đọc thêm

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Đọc thêm