Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính kiểm tra chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 19/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc ban hành quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, xử lý kiến nghị.

Tải về

Để lại bình luận

Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào

Những bài viết gần đây

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Đọc thêm

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Đọc thêm