Sự kiện

Admin

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Kính gửi: Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, Cơ quan và các Đơn vị đối tác trong thời gian qua. Trung tâm xin thông báo về việc thay […]

Đọc thêm

Những bài viết gần đây

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc thêm

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Đọc thêm

Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá, cảng cá

Đọc thêm