Hàn Quốc

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 164/TTCL4-KNH Kiểm nghiệm chỉ tiêu TBVTV trong ớt xuất khẩu thị trường Hàn Quốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 31/03/2023
02 743/BVTV-ATTPMT Kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV trên ớt xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc Cục Bảo vệ thực vật 22/03/2023