Australia

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 2147/TY-TS Đăng ký nhu cầu tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Cục Thú y 27/12/2021
02 1701/QĐ-BNN-QLCL Kiểm soát, chứng nhận an toán thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/05/2019