Brazil

Tổng số bản ghi tìm thấy: 20
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 493/QLCL-CL1 Cơ quan thẩm quyền Braxin điều chỉnh quy định về danh mục sản phẩm đăng ký nhập khẩu Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 31/07/2023
02 1721/QLCL-CL1 Kiểm soát chất lượng, ATTP trong chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/12/2022
03 1075/QLCL-CL1 Cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu và thị trường Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06/08/2020
04 1135/QLCL-CL1 Quy định của cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký danh sách doanh nghiệp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 05/09/2012
05 198/QLCL-CL1 Quy định XK các sản phẩm có nguồn gốc động vật sang Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 18/07/2019
06 2350/QLCL-CL1 Quy chuẩn kỹ thuật của Braxin đối với sản phẩm cá đông lạnh Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06/12/2017
07 1525/QLCL-CL1 Quy định của Braxin về tên của các loài cá nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 25/08/2017
08 2071/QLCL-CL1 Sử dụng phụ gia trong chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 10/10/2016
09 2214/QLCL-CL1 Thay đổi quy trình cập nhật thông tin trên mẫu nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/08/2015
10 2410/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 14/11/2014
11 1339/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 23/07/2014
12 15/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 03/01/2014
13 1671/QLCL-CL1 Danh sách các cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu sang thị trường Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 17/09/2013
14 537/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Braxin - Hướng dẫn các đơn vị ghi khối lượng lô hàng trong chứng thư Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 05/04/2013
15 283/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 29/02/2012
16 506/QLCL-CL1 Đăng ký nhãn sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Braxin theo quy định mới - Thông tư DIPOA/SDA số 42/2010 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 04/04/2011
  • 1
  • 2