Indonesia

Tổng số bản ghi tìm thấy: 7
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 2147/TY-TS Đăng ký nhu cầu tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Cục Thú y 27/12/2021
02 1726/QLCL-CL1 Hướng dẫn thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 24/12/2021
03 2127/TY-TS Lấy mẫu sét nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Thú y 23/12/2021
04 6747/BNN-QLCL Thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/10/2021
05 1173/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 09/09/2021
06 CĐ260/JKT/2016 Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 28/07/2016
07 492/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 04/04/2012