Nghị định

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 24/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Chính Phủ 27/02/2024
02 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Chính Phủ 26/06/2014