EU

Tổng số bản ghi tìm thấy: 74
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 341/CCPT-CL1 Nguyên liệu cấp đông trong nước muối nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 07/07/2023
02 4265/BNN-CCPT Các biện pháp để khắc phục khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/06/2023
03 272/CCPT-CL1 Biện pháp cấp bách khắc phục các phát hiện của Đoàn thanh tra EU tháng 6/2023 Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 23/06/2023
04 189/CCPT-CL1 Hướng dẫn quy định của TT EU - Các lô hàng thủy sản chỉ được nhập khẩu vào EU khi được lấy, gửi đi hoặc được sơ chế, chế biến ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào tại cơ sở trên đất liền, nhà máy hoặc tàu đông lạnh hoặc được bảo quản trong kho lạnh có trong Danh sách được phép xuất khẩu vào EU Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 08/06/2023
05 618/TCTS-KTTS Sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp Tổng cục Thủy sản 27/04/2023
06 437/QLCL-CL1 Cập nhật chỉ tiêu quy định của thị trường EU liên quan đến mức giới hạn tối đa cho phép của các chất Perfluoroalkyl trong một số loại thực phẩm 06/04/2023
07 386/TCTS-KTTS Thực hiện cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Tổng cục Thủy sản 22/03/2023
08 180/QLCL-CL1 Thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/02/2023
09 1693/QLCL-CL1 Chứng thư cho lô hàng thủy sản phối trộn xuất khẩu vào EU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 14/12/2022
10 602/TTCL4-CL Cấp chứng thư quá cảnh qua EU Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 29/08/2022
11 664/QLCL-CL1 Tên khoa học của mực ống xuất khẩu vào Tây Ban Nha Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 27/05/2022
12 32/TTCL4-HC Thông tin đăng ký cấp chứng thư lô hàng chế biến tổng hợp xuất khẩu EU Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 18/01/2022
13 25/QLCL-CL1 Xuất khẩu sản phẩm composite có thành phần bột sữa, trứng sang EU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 07/01/2022
14 1511/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, GB Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 15/11/2021
15 1100/QLCL-CL1 EU điều chỉnh các quy định về chứng thư và mức giới hạn tối đa với dư lượng Cadmium trong thực phẩm xuất khẩu vào thị trường EU
16 360/QLCL-CL1 Cấp chứng thư đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 30/06/2021