Đài Loan

Tổng số bản ghi tìm thấy: 1
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 2432/QLCL-CL1 Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Đài Loan để chế biến xuất khẩu sang EU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 22/09/2015