Vương Quốc Anh

Tổng số bản ghi tìm thấy: 3
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 1511/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, GB Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 15/11/2021
02 1961/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Vương Quốc Anh Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 30/12/2020
03 903/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Vương quốc Anh sau khi rời Liên minh Châu Âu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 23/05/2019