Văn bản hợp nhất

Tổng số bản ghi tìm thấy: 4
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 02/VBHN-BYT Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Bộ Y tế 15/06/2015
02 04/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất TT48, TT02 và TT16 - Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/05/2019
03 07/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất TT48 và TT02 - Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/04/2017
04 05/VBHN-BKHCN Hợp nhất TT28 và TT02 về hợp chuẩn hợp quy Bộ Khoa học và Công nghệ 28/08/2017