Quyết định

Tổng số bản ghi tìm thấy: 5
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 17/2019/QĐ-TTg Lựa chọn nhà thầu đặc biệt về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu Thủ tướng 08/04/2019
02 2959/QĐ-BNN-QLCL Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm (AHPND) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2021
03 1701/QĐ-BNN-QLCL Kiểm soát, chứng nhận an toán thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/05/2019
04 2913/QĐ-BNN-QLCL Bãi bỏ Quyết định 5136/QĐ-BNN-QLCL (Ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với NT2MV và sản phẩm chế biến từ NT2MV xuất khẩu vào EU) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/07/2019
05 5136/QĐ-BNN-QLCL Ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với NT2MV và sản phẩm chế biến từ NT2MV xuất khẩu vào EU Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/12/2014