Trung Quốc

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 101/SPS-BNNPTNT Đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 Văn phòng SPS Việt Nam 19/04/2022
02 953/BVTV-ATTPMT Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của Trung Quốc Cục Bảo vệ thực vật 13/04/2022