Hàn Quốc

Tổng số bản ghi tìm thấy: 14
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 2147/TY-TS Đăng ký nhu cầu tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Cục Thú y 27/12/2021
02 895/QLCL-CL1 Quy định kiểm dịch thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 13/07/2021
03 2959/QĐ-BNN-QLCL Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm (AHPND) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2021
04 1068/TY-TS Đáp ứng yêu cầu kiểm dịch đối với thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc Cục Thú y 25/06/2021
05 1207/QLCL-CL1 Hàn Quốc sửa đổi, bổ sung quy định kiểm dịch thủy sản Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 01/09/2020
06 1701/QĐ-BNN-QLCL Kiểm soát, chứng nhận an toán thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/05/2019
07 506/QLCL-CL1 Cập nhật chỉ tiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 22/03/2019
08 2647/QLCL-CL1 Xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/11/2014
09 1701/QLCL-CL1 Xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 12/09/2011
10 1022/QLCL-CL1 Quy định của Hàn Quốc về kiểm soát đầu cá và nội tạng thủy sản Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 16/06/2011
11 185/QLCL-CL1 Lùi thời gian áp dụng quy định mới với các lô hàng sản phẩm thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat (chả cá, surimi . . .) của Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 03/02/2010
12 1683/QLCL-CL1 Ghi nhãn lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 22/09/2009
13 2151/CLTY-CL Bổ sung chỉ tiêu kiểm tra thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản 12/09/2007
14 1539/QLCL-CL1 Cập nhật danh sách xuất khẩu vào Hàn Quốc, EU Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 10/06/2015