Thông tư

Tổng số bản ghi tìm thấy: 3
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 26/04/2024
02 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ KH&ĐT 15/02/2024
03 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ KH&ĐT 31/05/2022