Trung Quốc

Tổng số bản ghi tìm thấy: 11
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 374/QLCL-CL1 Gia hạn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên Hệ thống CIFER Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 24/03/2023
02 163/QLCL-CL1 Phân cấp thẩm quyền đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên Hệ thống CIFER Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 16/02/2023
03 120/QLCL-CL1 Gia hạn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên Hệ thống CIFER Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 07/02/2023
04 626/QLCL-CL1 Hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên hệ thống CIFER Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 17/05/2022
05 217/QLCL-CL1 Xuất khẩu rươi sống sang Trung Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 22/02/2022
06 90/QLCL-CL1 Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 19/01/2022
07 1760/QLCL-CL1 Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 29/12/2021
08 1591/QLCL-CL1 Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 30/11/2021
09 595/QLCL-CL1 Trung Quốc bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 11/05/2020
10 2274/QLCL-CL1 Sản phẩm thủy sản mới được bổ sung trong Danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06/12/2019
11 1942/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản sống sang Trung Quốc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 22/10/2019