Nông sản

Tổng số bản ghi tìm thấy: 12
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 1150/BVTV-KD Quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 04/05/2022
02 948/QLCL-CL2 Indonesia hiệu đính quy định đối với mức dư lượng tối da Mycotoxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/05/2019
03 614/QLCL-CL2 Indonesia công nhận Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 08/04/2019
04 CĐ260/JKT/2016 Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 28/07/2016
05 748/QLCL-CL2 Thời hạn công nhận Phòng kiểm nghiệm và thủ tục xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc TV sang Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/04/2016
06 477/QLCL-CL2 Indonesia công nhận Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/03/2016
07 314/QLCL-CL2 Quy định mới của Indonesia về việc xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 29/02/2016
08 1991/QLCL-CL2 Quy định mới của Indonesia về việc xuất khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 30/07/2015
09 164/TTCL4-KNH Kiểm nghiệm chỉ tiêu TBVTV trong ớt xuất khẩu thị trường Hàn Quốc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 31/03/2023
10 743/BVTV-ATTPMT Kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV trên ớt xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc Cục Bảo vệ thực vật 22/03/2023
11 101/SPS-BNNPTNT Đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 Văn phòng SPS Việt Nam 19/04/2022
12 953/BVTV-ATTPMT Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của Trung Quốc Cục Bảo vệ thực vật 13/04/2022