Thủy sản

Tổng số bản ghi tìm thấy: 132
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 2147/TY-TS Đăng ký nhu cầu tập huấn về xét nghiệm bệnh đối với thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Cục Thú y 27/12/2021
02 1726/QLCL-CL1 Hướng dẫn thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 24/12/2021
03 2127/TY-TS Lấy mẫu sét nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Thú y 23/12/2021
04 6747/BNN-QLCL Thẩm định, chứng nhận ATTP, dịch bệnh đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/10/2021
05 1173/QLCL-CL1 Mẫu chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 09/09/2021
06 CĐ260/JKT/2016 Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 28/07/2016
07 492/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Indonesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 04/04/2012
08 493/QLCL-CL1 Cơ quan thẩm quyền Braxin điều chỉnh quy định về danh mục sản phẩm đăng ký nhập khẩu Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 31/07/2023
09 1721/QLCL-CL1 Kiểm soát chất lượng, ATTP trong chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 21/12/2022
10 1075/QLCL-CL1 Cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu và thị trường Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06/08/2020
11 1135/QLCL-CL1 Quy định của cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký danh sách doanh nghiệp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 05/09/2012
12 198/QLCL-CL1 Quy định XK các sản phẩm có nguồn gốc động vật sang Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 18/07/2019
13 2350/QLCL-CL1 Quy chuẩn kỹ thuật của Braxin đối với sản phẩm cá đông lạnh Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 06/12/2017
14 1525/QLCL-CL1 Quy định của Braxin về tên của các loài cá nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 25/08/2017
15 2071/QLCL-CL1 Sử dụng phụ gia trong chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 10/10/2016
16 2214/QLCL-CL1 Thay đổi quy trình cập nhật thông tin trên mẫu nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Braxin Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/08/2015